• Werkwijze

 • Afspraak maken

  Je kunt je kind, en/of jezelf aanmelden door het invullen van het handige contactformulier of te mailen naar info@prikkelpraat.nl. Ik neem daarna zo snel mogelijk contact met je op. Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

  Bij het maken van een afspraak is een korte toelichting van de reden van de aanmelding gewenst. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met de hulpvraag. Wettelijk gezien mag PrikkelPraat alleen je kind begeleiden met goedkeuring van beide (gezagdragende) ouders of verzorgers. Hiervoor wordt een toestemmings-verklaring ingevuld en ondertekend door beide ouders of voogd. Vervolgens bespreken we of je liever eerst als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maakt om de hulpvraag te onderzoeken. Of dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van het kind plaats vindt.

  De coaching

  Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, wordt in principe altijd tegelijkertijd met ouder(s)/verzorger(s) en kind gewerkt. Jouw aanwezigheid tijdens de coaching is dus van groot belang. Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee je jouw kind thuis verder kunt helpen. Voor jouw kind is dat niet alleen heel prettig, maar ook veilig

  Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat de vervolgstappen zijn. De praktijk wijst uit dat er na 3 tot 5 afspraken al veel verandert in de situatie. Aan het eind van iedere sessie wordt daarom besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is. PrikkelPraat verwijst enkel door wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of jouw kind.

  Betaling en opvolging

  Na iedere afspraak wordt d.m.v. pinbetaling afgerekend. De factuur ontvang je per mail. Je mag van PrikkelPraat een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en jouw kind zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. Daarom ben je zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering.

  Privacy en veiligheid

  PrikkelPraat is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Indien nodig ondersteunt PrikkelPraat jou en jouw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden. De coachgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, ben ik genoodzaakt dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). Dit wordt uiteraard altijd eerst met je besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Vragen of opmerkingen?

  Heb je een vraag of een klacht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor jouw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we daar in eerste instantie altijd eerst samen uit te komen. Omdat PrikkelPraat is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kun je wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Klik hier voor meer informatie.